اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم جهت کمک به مددجویان

با توجه به شرایط مالی موسسه در شرایط کنونی ، امکان پذیرش مددجوی جدید را تا اطلاع ثانوی نخواهیم داشت.