تماس با ما

در ارتباط باشید
تلفن :  26291940    فکس : 22011733
نشانی : تهران،خیابان ولیعصر شمالی،خیابان ارمغان غربی،شماره 64،واحد 11
پست الکترونیکی روابط عمومی : info@etratalnabi.org
ارتباط مستقیم با مدیرعامل موسسه : ceo@etratalnabi.org