درباره ما


شالوده ی موسسه خیریه عترت النبی (علیهم السلام ) از سال 1371 با هدف صندوق قرض الحسنه غیر رسمی و باحضور دو نفر سرمایه گذار بنا گردید . این صندوق بر اساس شناسائی افراد و به صورت وام بدون وثیقه پرداختهائی را صورت داد که متاسفانه هیچ یک از افرادی که به آنان کمک شده بود در باز پرداخت بدهی خود اقدامی نکردند و سرمایه صندوق روی به نقصان نهاد ، لذا تصمیم گرفته شد که موسسه ای با اهداف نیکوکارانه  ( مندرج در بخش اهداف )  که بازیافتی جز برای آخرت نداشته باشد تاسیس و به ثبت برسد . لذا موسسه در تاریخ 11/03/1381 در اداره ثبت شرکتهای تهران با حضور 14 نفر با نام موسسه خیریه عترت النبی (ع) تهران تحت شماره 13987  به ثبت رسید و کار خود را از شهریور ماه سال 1381 شروع نمود . تا سال 1385 محل موسسه در خیابان پاسداران کوچه سروستان هشتم قرار داشت که با تاکید پلیس امنیت تهران در سال 1385 در محل جدید در خیابان ولی عصر ساختمان صورتی به مدت یکسال مستقر بود که در سال 1386 به آدرس جدید در خیابان ولی عصر خیابان ارمغان غربی پ.64 ط4 واحد11 انتقال یافت . با  ارائه مدارک به پلیس امنیت و تائید سوابق موسسین در اوائل سال 1386 مجوز نیروی انتظامی اخذ گردید و در نتیجه مشکل  ثبت صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکتها مرتفع گردید. موسسه از خردادماه 1386 با درخواست ناظر مالیاتی از معافیتهای ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می نماید . و لذا کلیه دریافتهای موسسه تحت عنوان عوائد خیریه از مالیات معاف است .


131 میلیون تومان

کمک هزینه درمانی

176 میلیون تومان

کمک هزینه مسکن

72 میلیون تومان

مستمری ایتام

274 میلیون تومان

مواد پروتئینی و خواربار"خدا را خدا را، كه يتيمان را رعايت كنيد، نكند آنها گاهى سير و گاهى گرسنه بمانند و در حضور شما ضايع شوند"

امیرالمومنین حضرت علی (ع)