آوریل 10, 2020

چرا نیکوکاری کنیم ؟

نتیجه ای اخروی هر کاری برای کسانی که به آخرت یقین دارند مهمترین مقصود است .  درآنصورت تمامی تلاشها  رنگ و بوئی خدائی پیدا می کند.
آوریل 10, 2020

متن کامل خطبه غدیر خم با ترجمه فارسی

متن کامل خطبه غدیر به همراه ترجمه فارسی در این بخش آورده شده است.
سپتامبر 16, 2019

کعبه همین جاست

مرد نکونام نمیرد هرگز چوباشد نیک کردار چون بود او ؛ همواره رازق ؛ چون پروردگار
ژوئن 27, 2019

وجود مادران راقدر بشناسیم

به گاه بیماریم بود ؛ بیمارتر ازمن ، چه شبها را ؛ بر بسترم بیدار بود ؛مادر
ژوئن 27, 2019

شگفتي آسمان از رفتار امت محمد(ص) با فاطمه(س)

اگر به خاطر اين پنج تن نبود، آفرينش به تكوينش نمى ارزيد.اين پنج تن عبارتند از فاطمه و پدر او، فاطمه و شوى او و فاطمه و پسران او.